Calendar

October

7      Morning and Evening Worship

10   Evening Prayer Service and Bible Study

14    Morning and Evening Worship

17    Evening Prayer Service and Bible Study

21    Morning and Evening Worship

24  Evening Prayer Service and Bible Study

28  Morning Worship and Evening Worship


31   Trunk or Treat